Loge telefon 0034 639 46 46 85 (betjent ca 5 dager før hvert møte)

Costa Blanca Fidusia

 

Fiducia er et tilbud fra logen til frimurerenker og eldre frimurere til sammenkomster i logens lokaler foruten fellesturer og reiser.

Den enkelte loge bestemmer selv hvordan virksomheten skal ordnes. Navnet er hentet fra Ordenens valgspråk.


Fiducias virksomhet er nedfelt i 6 paragrafer, som du kan lese her:

§1
Fiducia er et trivselstilbud utsprunget fra logen til frimurerenker og eldre frimurere med livsledsager, til sammenkomster i logens  lokaler på dagtid, foruten fellesturer og reiser.

§2
Fiducia er åpent for uføre- som alderspensjonister. Medlemskap i Mariaordenen, eller andre lignende Ordener, kvalifiserer ikke alene til medlemskap.

§3
Den enkelte loge* bestemmer selv hvordan virksomheten internt skal organiseres.

§4
Brødre som er medlemmer kan medbringe nye livsledsagere.
Unntaksvis kan et medlem etter avtale invitere med en utenforstående på enkelte møter.

§5
Hvis det er ønskelig kan man avholde foredrag/underholdning med så vel interne som eksterne foredragsholdere.

§6
Det må ikke foredras over, eller diskuteres, frimureriske ritualer eller emner med direkte frimurerisk innhold, med mindre det er et lukket møte med kun brødre. Det skal ei heller forekomme politisk propaganda eller diskuteres religiøse og sosiale stridsspørsmål, slik det er nedfelt i Orderens lover.


 

Normalt er det 2 møter i året.

I mars og November på Torsdager.

I år var det 22. Mars og blir den 15. November.

Den 15. November 2018 skal vi besøke en vingård ( Cas Boquera )

som eies av ekteparret ( broder ) fra Kristiansund.


For 2019 er det ikke bestemt datoer.

Filer kommer snart.

Kontakt oss

Skriv oss en liten melding!