Loge telefon 0034 639 46 46 85 (betjent ca 5 dager før hvert møte)

Udo Østerberg har vandret inn i den evige østen.

 

Vårt medlem Broder Udo Østerberg har nedlagt sitt jordiske verktøy og vandret inn i den evige østen; den 26. desember 2019.

Udo var i en årrekke sekundærmedlem i vår loge. Selv om han var tysk, snakket han flytende svensk og følte seg hjemme hos oss.

Han har i flere perioder vært Ordførende Mester og sekretær i Euromason 55.

Broder Udo vil bli savnet.

Andreas Visted har vandret inn i den evige Østen 8. desember

 

Andreas hadde den gamle Kapittelprefektgraden (X*)

Han var vår ordførende broder  i 2006 -2011.

Vi er kjent med at han også var CM i Andreaslogen Bjørgvin og OCM i Provinciallogen i Bergen.

Andreas var æresmedlem av vår loge Dovre.