Loge telefon 0034 639 46 46 85 (betjent ca 5 dager før hvert møte)

Om oss

Spansk loge nr 184 under GLE (Gran Logia de España)   Vårt valgspråk: Somos Todos Hermanos (Vi er alle brødre)   Vi ble innviet som St. Johannesloge 30. januar 2016 av provinsialmesteren i Valensia.   Vi har en lang historie på Costa Blanca, som går helt tilbake til 1978. Først som Frimurergruppe. Siden som broderforening under navnet  nr 313 Costa Blanc St. Johannes Broderforening – underlagt – 101 St. Johanneslogen St. Olaus til den Hvide Leopard i Oslo (2005-2015) All virksomhet i Spania ble avviklet fra DNFOs side 1. juni 2015.   Stiftelsesmøtet 10. januar 2016 ble gjennomført i våre faste møtelokaler i den Norske kirke ved Solgården i Villayojosa på Costa Blanca.

Fra Januar 2019 er all vår virksomhet flyttet til Logehuset i Toledo 14. Cdad Quesada.


 Ordførende Mester 

   Tom Halvorsen

 

 .

Embedsmenn 2020

Venerable Maestro W.M. Ordførende Mester W.Bro. Halvorsen, Tom

Diputado Maestro Deputy WM Deputert Mester Bro. 

Asistente Maestro Ass WM Delegert Mester Bro.Vaage, Kjell-Arild

Primer Vigilante S.W. Førstebevoktende W.Bro. Arne Krogstad

Asistente de P.V Asst.S.W. vFørstebevoktende W.Bro. Mildestvedt,Tore  

Asistente de P.V. Asst.S.W. vFørstebevoktende W.Bro. Moltu-Jacobsen,Stig  

Segundo Vigilante J.W. Annenbevoktende W.Bro. Sandnes, Erik  

Asistente de S.G. Asst.J.W. vAnnenbevoktende Bro. Svein Hilmersen 

Asistente de S.G. Asst.J.W. vAnnenbevoktende Bro.   

Tesorero Treasurer Skattmester Bro. Jensen, Stig  

Asistente de Tesorero Asst. Treasurer vSkattmester W.Bro. Hagen, Tom 

Asistente de Tesorero Asst. Treasurer vSkattmester Bro. 

Secretario Secretary Sekretær W.Bro. Aubert, Per  

Asistente de Secretario Asst. Secretary vSekretær Bro. Langseth, Ole Kr. 

Asistente de Secretario Asst. Secretary vSekretær W.Bro. Jon Brun  

Dir. de Ceremonias D.C. Cermonimester W.Bro. Thorn, Bjørn H. 

Asistente D C Asst.D.C. V cermonimester W.Bro  Svein Erik Olsen 

Orado  Orator  Taler W.Bro. Koch, Arild

Asistente Orado  Asst. Orator  V taler W.Bro. Helge Petterson  

Asistente Orado  Asst. Orator  V taler W.Bro  

Hermano de arrastre Entraining bro Inførende Broder W.Bro.   Arne Krogstad 

Asistente H. A. Asst. E bro  V inførende Broder Bro.  Svein Hilmersen  

Inspector Aerarii Inspector Aerarii Inspector Aerarii W. Bro.Trond Melbye

Inspector Aerarii Inspector Aerarii Inspector Aerarii W. Bro Ivar Istad

Administrador trustee Tillitsmann W. Bro 

Organista Organist Organist W.Bro. Thorsteinsen, Geir  

Asistente Organista Ass.  Organist v. organist Bro.   

Bibliotecario  Librarian  Bibliotekar W.Bro. Koch, Arild   

 
Maestros Pasados / Past Masters/Tidlgere Ordførende Brødre/Mester


1978-83 W.Bro. Knut Isaksen*¤ 

1983-88 W.Bro. Eivind Rudsrtøm*¤  

1988-91 W.Bro. Bjørn B. Knutsen*¤ 

1991-97 W.Bro. Bjørn Egers*  

1997-00 W.Bro. Ljøstad, Ernst 

2000-03 W.Bro. Olav Ulltveit Moe*  

2004-06 W.Bro. Dahn, Stein * 

2006-11 W.Bro. Visted, Andreas * 

2011-13 W.Bro. Øian, Jan Ove *  

2013-17 W.Bro.  Sørbø, Anders.
 *) departed  ¤ founder  

image224

Miembro Honorífico/Honorary Member/Æresmedlemer


Den Norske Frimurerordens tidligere Stormester og Høyeste Styrer

Tore Evensen

Ordførende Mester i St. Johanneslogen St. Olaus til den Hvide Leopard 

Bjørn Frang

Tidligere Ordførende Broder i Costa Blanca St. Johannes Broderforening

Andreas Visted

Tidligere leder i Costa Blanca St. Johannes Frimurergruppe

Ernst Arvid Ljøstad

Nyttige nettsteder

Møter i andre loger i Provincen: https://teamup.com/ks0b063f76c00d20d2


DNFO - Den Norske Frimurer Orden finner du her: www.frimurer.no


GLPV - Valencia Provincialloge finner du her: www.glpvalencia.com


R.L.Rondane - Norsk loge på Grand Canaria finner du her: www.rlrondane.com