St Johanneslogen R. L. Dovre no 184


under Provincial Grand Lodge of Valencia


Om oss

Spansk loge nr 184 under GLE (Gran Logia de España)   Vårt valgspråk: Somos Todos Hermanos (Vi er alle brødre)   Vi ble innviet som St. Johannesloge 30. januar 2016 av provinsialmesteren i Valensia.   Vi har en lang historie på Costa Blanca, som går helt tilbake til 1978. Først som Frimurergruppe. Siden som broderforening under navnet  nr 313 Costa Blanc St. Johannes Broderforening – underlagt – 101 St. Johanneslogen St. Olaus til den Hvide Leopard i Oslo (2005-2015) All virksomhet i Spania ble avviklet fra DNFOs side 1. juni 2015.   Stiftelsesmøtet 10. januar 2016 ble gjennomført i våre faste møtelokaler i den Norske kirke ved Solgården i Villayojosa på Costa Blanca.


 Ordførende Mester 

   Tom Halvorsen

 

 .

Embedsmenn 2019

Venerable Maestro W.M. Ordførende Mester W.Bro. Halvorsen, Tom

Diputado Maestro Deputy WM Deputert Mester W.Bro. Kristiansen, Rolf 

Asistente Maestro Ass WM Delegert Mester Bro. Mørck, Bjørn

Primer Vigilante S.W. Førstebevoktende Bro. Vaage, Kjell-Arild  

Asistente de P.V Asst.S.W. vFørstebevoktende W.Bro. Mildestvedt,Tore  

Asistente de P.V. Asst.S.W. vFørstebevoktende W.Bro. Moltu-Jacobsen,Stig  

Segundo Vigilante J.W. Annenbevoktende Bro. Johnsen, Geir Will  

Asistente de S.G. Asst.J.W. vAnnenbevoktende Bro. Svein Hilmersen 

Asistente de S.G. Asst.J.W. vAnnenbevoktende Bro.   

Tesorero Treasurer Skattmester Bro. Jensen, Stig  

Asistente de Tesorero Asst. Treasurer vSkattmester W.Bro. Hagen, Tom 

Asistente de Tesorero Asst. Treasurer vSkattmester Bro. Lundval, Tor F. 

Secretario Secretary Sekretær W.Bro. Aubert, Per  

Asistente de Secretario Asst. Secretary vSekretær Bro. Langseth, Ole Kr. 

Asistente de Secretario Asst. Secretary vSekretær W.Bro. Jon Brun  

Dir. de Ceremonias D.C. Cermonimester W.Bro. Thorn, Bjørn H. 

Asistente D C Asst.D.C. V cermonimester W.Bro  Svein Erik Olsen 

Orado  Orator  Taler W.Bro. Koch, Arild

Asistente Orado  Asst. Orator  V taler W.Bro. Helge Petterson  

Asistente Orado  Asst. Orator  V taler W.Bro Sandnes, Erik  

Hermano de arrastre Entraining bro Inførende Broder W.Bro. 

Asistente H. A. Asst. E bro  V inførende Broder W.Bro.   

Inspector Aerarii Inspector Aerarii Inspector Aerarii W. Bro.Trond Melby

Inspector Aerarii Inspector Aerarii Inspector Aerarii W. Bro Ivar Istad

Administrador trustee Tillitsmann W. Bro  Sandberg, Pål  

Organista Organist Organist W.Bro. Thorsteinsen, Geir  

Asistente Organista Ass.  Organist v. organist Bro.   

Bibliotecario  Librarian  Bibliotekar W.Bro. Koch, Arild   

 
Maestros Pasados / Past Masters/Tidlgere Ordførende Brødre/Mester


1978-83 W.Bro. Knut Isaksen*¤ 

1983-88 W.Bro. Eivind Rudsrtøm*¤  

1988-91 W.Bro. Bjørn B. Knutsen*¤ 

1991-97 W.Bro. Bjørn Egers*  

1997-00 W.Bro. Ljøstad, Ernst 

2000-03 W.Bro. Olav Ulltveit Moe*  

2004-06 W.Bro. Dahn, Stein * 

2006-11 W.Bro. Visted, Andreas  

2011-13 W.Bro. Øian, Jan Ove *  

2013-17 W.Bro.  Sørbø, Anders.
 *) departed  ¤ founder  

Miembro Honorífico/Honorary Member/Æresmedlemer


Den Norske Frimurerordens Stormester og Høyeste Styrer

Tore Evensen

Ordførende Mester i St. Johanneslogen St. Olaus til den Hvide Leopard 

Bjørn Frang

Tidligere Ordførende Broder i Costa Blanca St. Johannes Broderforening

Andreas Visted

Tidligere leder i Costa Blanca St. Johannes Frimurergruppe

Ernst Arvid Ljøstad

Nyttige nettsteder

DNFO - Den Norske Frimurer Orden finner du her: www.frimurer.no


GLPV - Valencia Provincialloge finner du her: www.glpvalencia.com


R.L.Rondane - Norsk loge på Grand Canaria finner du her: www.rlrondane.com